Kotimaan vihreästä kullasta valmistetuista tuotteista saadaan muoville kilpailija. Kehitämme uutta, puumateriaaleihin pohjautuvaa liiketoimintaa yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Hyppäämme puusta pidemmälle – määrästä arvoon.

Mistä on kyse?

Suomen metsäperäisten tuotteiden vienti on perinteisesti keskittynyt muutaman suuren yrityksen valmistamaan puutuotteiden, sellun ja kartongin bulkkituotantoon. Tulevaisuudessa metsästä peräisin olevia biomassoja käytetään yhä enemmän myös tekstiilikuiduissa, muoveissa, kosmetiikassa, lääkkeissä, kemikaaleissa ja älypakkauksissa.

Tässä hankkeessa viemme puun hyödyntämisen uudelle tasolle yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Luomme metsäalalle uusia työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla puutuotteiden laatu korvaa määrän.

Kiertotaloudessa puusta valmistetaan mahdollisimman pitkäikäisiä tuotteita, joita voidaan hyödyntää moneen kertaan ja siten luoda samalle puumateriaalille taloudellista arvoa yhä uudelleen ja uudelleen. Nykyään jätteeksi päätyvä puuaines hyödynnetäänkin jatkossa kestävästi uusien tuotteiden valmistamiseen. Puutuotteisiin voidaan lisätä myös aineetonta arvoa digitaalisten teknologioiden ja palveluiden avulla.

Hankkeessa mukana:

Panel 1

Tavoitteet

Hankkeessa testataan nopean kokeilun ja innovoinnin työpajamallia, jonka avulla metsäalan yritykset, muotoilijat ja markkinoijat kehittävät yhdessä uusia puutuotteiden liikeideoita. Hankkeen aikana tutkitaan myös puutuotteiden kiertotalouden edistämismahdollisuuksia, toteutetaan puutuotteiden elinkaarilaskuri ja suunnitellaan kiertotalouden markkinointikonsepti kaikkien yritysten käyttöön.

Lisäksi hankkeessa mukana olevat yritykset kehittävät yhdessä teknologiaa uudella tavalla hyödyntäviä puutuotteitaan. Tavoitteena on luoda uutta, kiertotalouden mukaista liiketoimintaa Suomeen ja edistää samalla Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

Panel 2

Osallistujat

Hankkeessa on mukana joukko yrityksiä sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioita.

VTT koordinoi yhteistyötä ja järjestää Lahden ammattikorkeakoulun kanssa metsä-, muotoilu- ja markkinointialan tapahtumia, joissa kehitetään yritysten käyttöön uusia kiertotalouden liiketoiminnan malleja ja työkaluja

Suomen ympäristökeskus SYKE tutkii biohajoavien puupohjaisten komposiittipakkausten käytön jälkeisiä kierrätys- ja hyödyntämismahdollisuuksia sekä ympäristövaikutuksia Euroopassa sekä etsii keinoja pakkausten resurssi- ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Luonnonvarakeskus Luke kehittää biopohjaisille materiaaleille elinkaarilaskuria, jonka avulla voidaan laskea biohajoavan puupohjaisen komposiittipakkauksen ympäristövaikutukset.

Sulapac, Paptic ja Elastopoli kehittävät uudenlaisia kosmetiikkapakkauksia, kasseja ja komposiittimateriaaleja sekä Montisera kaupallistaa kuusen sivuvirtaa käyttävää bioaktiivista yhdistettä. Isku tarkastelee uusia materiaali- ja tuotemahdollisuuksia. Ethica helpottaa kiertotalouden mallien esilletuomista.

Mukana hankkeen muodostamassa verkostossa ovat myös Lumene, Stora Enso ja Starcke. 

 
 

 

Panel 3

Tulokset

Metsästä saatavilla biotuotteilla voidaan korvata monenlaisia tänään uusiutumattomista raaka-aineista valmistettavia tuotteita. Nämä suunnitellaan kiertotalouden periaatteista lähtien. Suuri osa korkeammasta lisäarvosta luodaan kokonaisvaltaisen muotoilun avulla. Kun kiertotaloudesta tulee normi ja yritykset ovat rakentaneet kiertotalouden keskeiseksi osaksi toimintaan, on kilpailukykyä parannettu jo ennakoivasti. Tässä perinteisten ajattelutapojen haastaminen haastaa myös toimintatavat, perinteinen parametri-parametrilta mittaaminen saa tässä rinnalleen nopean kokeilun työpajamallin, jossa demo halutaan saada aikaan jopa kolmessa kuukaudessa aiemman, vuosia kestäneen kehitystyön sijaan, hyödyntäen olemassaolevaa tietoa, osaamista, laitekantaa ja yhteistä visiota. Nopea kokeilu ei ole ollut metsäperäisissä tuotteissa lähtökohta.  

Kokeiltavaa nopean kokeilun ja innovoinnin työpajamallia voidaan hyödyntää yli toimialarajojen muuallakin, kun tulokset ja käytetyt menetelmät tuodaan tietoon hankeen päättyessä ja osin jo sen aikana. Palvelun ajattelu yli koko elinkaaren tuo uutta ulottuvuutta liiketoimintaan. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia avautuu kiertotalousajattelua hyödyntämällä eri vaiheissa syntyviä arvoverkkoja. Työpajoissa työstetään yrityslähtöisesti valittua tarvetta kohti kiertotalouden vaatimuksia, huomioiden niiden skaalattavuus myös kansainvälisesti. Muodostuvilla arvoverkoilla yritykset täydentävät uusien arvokkaiden tuotteidensa vientipotentiaalin kasvamista.  Esimerkkinä työpajojen ulostuloista toimivat yrityslähtoisesti valitut demonstraatiot, joissa mm.  

Tehdään tuotteita kuluttajien piileviä tarpeita varten kiertotalousperiaatteet huomioiden, 
Selvitetään kierrätettävyysrajoja,
Täydennetään viestintää koko metsäkenttää varten,
Korvataan metsäperäisillä raaka-aineilla, sivuvirrat huomioiden, uusiutumattomia, aiempaa parempana

Puusta pidemmälle on osa World Circular Economy Forum -tapahtumaa. WCEF 2019 Finlandia-talolla 3.-5.6.2019.

näyttely on toteutettu yhteistyössä peltoluksus-hankkeen kanssa.

Circular economy business from wood

WCEF side event on 4 June at 7 pm
The Helsinki Central Library Oodi, Töölönkatu 4, Helsinki

From quantity to quality. Novel, high-value products from Finnish forests. Come, hear, touch and see how the future of cosmetics, chemicals, medicines, plastics, smart packaging and textile fabrics looks like. 

Programme:

7 pm         Welcome & short intro to the project: why we need circular products from wood? Jussi Manninen, VTT & Riitta Silvennoinen, Sitra

7:10 pm   Novel products by Sulapac, Paptic and Elastopoli in Pecha Kucha style

7:30 pm    Creating demand for circular products: a new marketing model, Ethica

7:40 pm    Speeding up the innovation process: rapid experimentation and innovation model by VTT

7:50 pm    Ecomodules, a tool for life cycle inventory creation and eco-design, LUKE

8:00 pm    2 min interviews with SYKE (Finnish Environmental Institute), Stora Enso, Isku, Montinutra, Lumene, Starcke and LAMK (Lahti University of Applied Sciences) on their R&D work in the Circular Economy from Wood project. 

8:10 pm    Networking & opportunity to meet the companies & other project partners

Registration by 31st May: https://www.lyyti.fi/reg/CEBusinessFromWood

To whom: consumer brands, wood product manufacturers,  investors, public organisations, researchers and anyone interested in learning more about biobased products. 

Exhibition showcasing novel materials & products is open and free of charge from 3rd – 5th June (library opening hours apply)

Circular economy business from wood is a Sitra funded project launched in summer 2018 and ending September 2019. In the project we are testing out a workshop model for rapid experimentation and innovation. Using this model, forestry businesses, designers and marketers are developing together new business ideas for wood products. During the project, we are also studying the opportunities for developing the circular economy of wood products as well as implementing a new wood product life-cycle calculator and designing a circular economy marketing concept which will be available for all businesses to use.

In addition, the businesses participating in the project are developing together wood products that make use of technology in new ways. The goal is to create new, circular economy business activities in Finland and at the same time boost Finland’s international competitiveness.

More info on the project:

https://www.sitra.fi/en/projects/circular-economy-business-wood/#what-is-it-about

Project site (in Finnish): https://puustapidemmalle.com/   

Summary in English: https://cellulosefromfinland.fi/wood_value/

Livestriimaus WCEF side eventistä kuutiosta 4.6 klo 19.00

live stream of wcef side event from kuutio 4.6 at 19.00

Jos yhteysongelmia niin liity livestriimauksen alla olevasta linkistä

If connection problems occurs join to live stream from the link below

Kuvia näyttelystä

WCEF 2019 Side event yleisöä

Puusta pidemmälle -näyttely 3.-5.6.2019 Helsingin Keskustakirjasto Oodissa. 2. krs, Kuutio-tila.

Tiistaina 4.6.2019 Puusta pidemmälle -näyttelyssä on kouluvierailuja klo 11-16. Kouluvierailujen aikana saattaa esiintyä ruuhkaa.

Panel 4

Yhteystiedot

Sitra

Marleena Ahonen
Projektikoordinaattori

puh. 0294 618 228
marleena.ahonen(at)sitra.fi

VTT

Katariina Torvinen
tutkimuspäällikkö

puh. 040 1973 533
katariina.torvinen(at)vtt.fi